Design Now! Performatyka

Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie aktorstwa, tańca, reżyserii, dramaturgii, teorii i historii sztuki, wiedzy o kierunkach współczesnych sztuk perfomatywnych połączoną w wiedzą z zakresu psychologii, filozofii, socjologii i ekonomii. Kształcenie łączy wykłady z warsztatami twórczymi i pracą nad ciałem. W ramach warsztatów student zapozna się szczegółowo ze zjawiskami artystycznymi we Wrocławiu oraz głównymi kierunkami w światowej performatyce. Zdobędzie narzędzie do doświadczania i interpretowania sztuki. W ramach warsztatów dramaturgicznych nauczy się czytać i tworzyć teksty. Zajęcia poświęcone pracy z ciałem dadzą narzędzia do zdobycia dużej świadomości ciała, wysokiej sprawności fizycznej, zapoznają studenta z różnymi technikami pracy z głosem, oddechem, koordynacją. Wiedzę i umiejętności będzie można pogłębiać na ponadprogramowych stażach i kursach mistrzowskich.

Absolwent sztuk sowoczesnych – Design Now! Performatyka będzie przygotowany do samodzielnej i twórczej pracy na pograniczu sztuk wizualnych, teatru, tańca, muzyki, performance art, także w zakresie pozyskiwania środków i produkcji. Absolwenci otrzymują wykształcenie pozwalające na ubieganie się o role w teatrze tańca lub teatrze dramatycznym. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentowi odnaleźć się także w pracy w telewizji, filmie, instytucjach kultury, reklamie, przemyśle rozrywkowym. Absolwent Performatyki będzie także gotowy do tworzenia i prowadzenia kampanii społecznych i projektów obywatelskich.

 

Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

 • kierunki współczesnej dramaturgii
 • ciało w przestrzeni scenicznej
 • technika aktora
 • techniki pracy z tekstem
 • techniki pracy z głosem
 • praca z obrazem i przestrzenią
 • muzyka
 • stosowane sztuki performatywne
 • autoprezentacje, wystąpienia publiczne i przed kamerą
 • współczesne kierunki sztuk performatywnych
 • zajęcia fakultatywne

 

Miejsce odbywania praktyk – instytucje kultury: teatralne, filmowe, muzyczne, muzealne; studia filmowe, studia telewizyjne. Praktyki przy organizacji dużych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, festiwali, koncertów, produkcjach filmowych i telewizyjnych