Design Now! Projektowanie

Specjalność skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, zainteresowanych tematyką projektowania, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Historyczna perspektywa dyscypliny, prezentowana w ramach kursu podstawowego, uzupełniona zostanie w ramach grupy przedmiotów specjalizacyjnych, obejmujących działania praktyczne – w tym seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty uzupełniające oraz wydarzenia specjalne (tzw. masterclass). Na poziomie studiów licencjackich realizowana będzie tematyka projektowania elektronicznego, z uwzględnieniem najnowszych narzędzi komunikacyjnych – projektowania stron internetowych, logotypów, wdrażania kampanii wizerunkowych, projektów artystycznych i społecznych w Internecie, projektowania aplikacji i elementów multimedialnych oraz podstaw typografii. Poza przedmiotami praktycznymi, ważnym elementem programu nauczania będą zajęcia związane z metodologią dyscypliny, weryfikowaną praktycznie w ramach ćwiczeń ze studentami z tzw. „design thinking”. Metodologia ta obejmuje 7 kroków: definicję danego zagadnienia związanego z dyscypliną projektowania elektronicznego, research, budowanie autorskiej koncepcji, prototypowanie, implementację rozwiązań oraz ewaluację zadań. Praca licencjacka, realizowana pod opieką wybitnych polskich projektantów specjalizujących się w realizacjach elektronicznych obejmować będzie pracę teoretyczną oraz autorski projekt. Studenci w ramach zajęć odbywać będą praktyki w polskich lub zagranicznych agencjach zajmujących się projektowaniem dla Internetu.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  • metodologia projektowania
  • estetyka Internetu
  • projektowanie znaku
  • projektowanie stron www
  • projektowanie zorientowane na użytkownika
  • typografia cyfrowa
  • motion design
  • obrazowanie treści
  • what's now
  • zajęcia fakultatywne

 

Miejsce odbywania praktyk instytucje kultury: teatralne, filmowe, muzyczne, muzealne; studia filmowe, studia telewizyjne. Praktyki przy organizacji dużych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, festiwali, koncertów, produkcjach filmowych i telewizyjnych