O nas

Nowy kierunek studiów sztuki nowoczesne – Design Now! powstał z potrzeby redefinicji kultury, obecnej jak nigdy wcześniej w sztuce – interdyscyplinarności, z potrzeby krytycznej analizy przemian, które dotykają zarówno wymiaru artystycznego jak i kontekstu społecznego. Łączenie nauk pedagogicznych, społecznych oraz artystycznych pozwala na szerokie spektrum, rozumienia i poruszania się w nowej epoce społeczeństwa informacyjnego, pozwala na rzetelną pogłębioną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale daje doświadczenie w wymiarze praktycznym kierunku. Otwieramy specjalizacje z dziedziny performatyki, projektowania oraz filmu, mediów i nowych technologii. Będzie to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, kształcący interdyscyplinarnie  ze znakomitym zespołem ekspertów oraz wybitną kadrą akademicką.

Prace nad kierunkiem rozpoczęły się w połowie 2012 roku.

 

Twórcy kierunku sztuki nowoczesne – Desing Now!

Mirosława Nowak-Dziemianowicz – dr hab. profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Dziekan tamtejszego Wydziału Nauk Pedagogicznych od 2008 r. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, w latach 2012–2013 kierownik zespołu walidacji akademickiej w ramach projektu „Przeprowadzenie badań naukowych”. „Potwierdzanie efektów kształcenia (walidacja) w instytucjach szkolnictwa wyższego”. „Wychowawcze funkcje uczelni w świetle wymagań Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji”. Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie interpretacji wymagań właściwych dla kompetencji społecznych. Koordynuje ogólnopolskie prace nad wzorcowym programem kształcenia na kierunku pedagogika. Ewaluator w projekcie „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowy kierunek rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”. W latach 2006–2008 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. Członek Rady Programowej miesięcznika Edufakty, członek kolegium wydawniczego Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Przewodnicząca Dolnośląskiej Kapituły Konkursu „Sześciolatek w szkole” w latach 2012 i 2013. Autorka wielu publikacji i artykułów z zakresu edukacji. Zainteresowania badawcze: krytyczne badania edukacji, rodziny i szkoły, społeczno-kulturowe aspekty zawodu nauczyciela, modele i sposoby kształcenia nauczycieli, procesy wychowania w rodzinie i szkole, narracyjne orientacje metodologiczne w naukach społecznych, współczesne problemy tożsamości, krytyczne i narracyjne badania nad tożsamością jednostki, związku, wspólnoty.

 

Elżbieta Matynia – profesor socjologii i nauk humanistycznych, dyrektor Transregionalnego Ośrodka Studiów nad Demokracją (TCDS) na uniwersytecie New School w Nowym Jorku oraz profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W swoich badaniach dotyczących socjologii polityki i kultury skupia się na zmianach demokratycznych zachodzących w Europie Wschodniej i poza jej granicami, a od niedawna również na koncepcie pogranicza w powstającej „wspólnej Europie”. Jako dyrektor Transregionalnego Ośrodka Studiów nad Demokracją stworzyła programy i instytucje międzynarodowe otwierające możliwości dla ścisłych i międzykulturowych badań w zakresie najistotniejszych problemów, w obliczu których stoi dzisiejszy świat. Jest również redaktorem naczelnym International Journal of Culture, Politics and Society.

Z pod jej pióra wyszły Social Science in Transition: The Case of Central Europe (2002), Grappling with Democracy (1996), Performative Democracy (2009), a także liczne opracowania na temat transformacji socjalno-politycznych, sztuki i polityki oraz roli kobiet w społeczeństwach przejściowych. W tym roku ukaże się jej najnowsza książka Havel-Michnik: The Uncanny World of Post-revolution. Jako naukowiec-stypendysta programu Fulbrighta w Afryce Południowej, pracuje obecnie nad nową książką poświęconą konsolidacji demokracji w ujęciu spuścizny przemocy.

 

Katarzyna Mazurkiewicz – kuratorka projektu artystyczno-społecznego Generator Malta w ramach Malta Festival Poznań 2013. Od 2008 do 2012 pełniła funkcję wicedyrektora ds. Rozwoju Kultury w Narodowym Centrum Kultury. Inicjatorka kampanii społecznej „Kultura się liczy!”, w ramach której powstała grupa zajmująca się relacjami biznes i kultura w partnerstwie z PKPP Lewiatan i Giełdą Papierów Wartościowych. Efektem działań są miedzy innymi badania, w tym dotyczące sponsoringu kultury oraz Kodeks Sponsoringu Kultury. Jest autorką i kuratorką projektów artystycznych, m.in.: programu towarzyszącemu EURO 2012 – Europejski Stadion Kultury, Kordegarda 2010-2012. W latach 2007-2008 pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Festiwali.  Autorka i dyrektorka programowa  Wrocław Sezon Lato 2008, festiwalu Wrocław Non Stop. W latach 2001-2005 w Nowym Jorku, m.in.: była inicjatorką programu dla mniejszości narodowych „Polish Inititives”, dyrektorką artystyczną Greenpoint Festival, MacCaren Park 2004; współtworzyła pierwszy festiwal filmowy New York Polish Film Festival  2005. Koordynatorka projektów teatralnych w Polskim Instytucje Kultury w Nowym Jorku. Współpracowała z USPolsat i TVP. Współtworzyła nowojorski magazyn kulturalny Kecz-up. W latach 2006-2007 współpracowała z Biurem Teatru i Muzyki Urzędu Miasta w Warszawie tworząc projekty, m.in.: Strategie  Europejskiej Stolicy Kultury Warszawa 2016, Festiwal 27 oraz reaktywacje Warszawskich Spotkań Teatralnych. W 2007 współpracowała z TVP przy strategii budowania kanałów tematycznych, w 2012 ekspert w zespole ds. wizerunku TVP SA. Od roku 2011 prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka PWST we Wrocławiu. Studiowała na Podyplomowych Studiach Dziennikarskich oraz Socjologii, Badaniach Rynku i Komunikacji Społecznej. Uzyskała European Diploma in a Culture Project Management. Na zaproszenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przygotowała idee oraz projekt rozwoju kierunku, sztuki Nowoczesne – Design Now! Od 2012 jest pełnomocnikiem dziekana WNP ds. utworzenia nowego kierunku sztuki Nowoczesne – Design Now!

Jakub Stępień aka Hakobo – od kilku lat znajduje się w czołówce młodego pokolenia polskich grafików, realizuje się w szerokim spektrum form: od plakatu, przez identyfikacje i systemy wizualne, po projekty ubioru czy grafik na deskorolki. Cechuje go bardzo charakterystyczny styl i bezkompromisowość w dążeniu do optymalnej formy projektu. W opublikowanym w 2008 roku albumie New Masters of Poster Design – Poster Design for the Next Century pod redakcją Johna Fostera znalazł się w kręgu 50 najlepszych plakacistów na świecie. Od tego czasu cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony zagranicznych klientów, choć już na kilka lat przed tą publikacją realizował projekty takie jak kampania billboardowa Wyborowej realizowana dla paryskiej agencji Young & Rubicam. Jego prace publikowane były w renomowanych tytułach, m.in. w holenderskim „Items" i francuskim „Etapes". Jest także laureatem licznych nagród takich jak międzynarodowa Icograda w 2008 roku czy EdAwards.

Autor identyfikacji wizualnej Sztuki Nowoczesne – Design Now!
www.hakobo.art.pl

Adriana Prodeus, autorka książki „Themersonowie. Szkice biograficzne" (2009, Czuły Barbarzyńca Press) oraz rozdziału poświęconego współczesności w tomie „Polski film animowany" pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego (2008, PWA). Wraz z Kubą Mikurdą zredagowała „Trzynasty miesiąc. Kino braci Quay" (2010, ha!art), wraz z Katarzyną Roj „Manifesto Book. Zmieńmy wszystko" (2011, NCK, Galeria Kordegarda). Właśnie ukazała się jej publikacja „Antonisz. Człowiek bez kamery" w tomie „Technika jest dla mnie rodzajem sztuki", poświęconym twórczości Juliana Józefa Antonisza (2013, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), towarzyszącym wystawie tego artysty. Stypendystka Fulbrighta na Tisch NYU. Od 7 lat wykłada w ramach Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Muranów. Publikuje m.in. w: „Kinie", „Filmie", „Twórczości", „Newsweeku", „Art&Business", na portalu filmowym stopklatka.pl. Kuratorka przeglądu adaptacji na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. Prowadziła Nowy Klub Filmowy oraz Zrób to sam/Majsterklasy w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie. Redaguje magazyn kulturalny „WOK. Wszystko o kulturze" w TVP2, prowadzi jego część poświęconą sztuce. Wrocławianka, mieszka w Warszawie

Agata Ganiebna, absolwentka Teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Katedry Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z redakcjami „Didaskaliów"  i Centrum Dramaturgii Współczesnej w Krakowie. Przez ponad  10 lat współpracownik teatrów Współczesnego i Polskiego we Wrocławiu, Starego w Krakowie jako koordynator pracy artystycznej, sekretarz literacki, asystent dyrektora ds. artystycznych, specjalista ds. międzynarodowych projektów. W latach 2002-2007 producent i sekretarz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW. Producent wykonawczy Europejskiego Kongresu Kultury. Od 2012 roku prezes Fundacji im. Paulii Ollendorff prowadzącej żydowską Szkołę Podstawową Szalom Alejchem.

 

*Już wkrótce podamy kadrę wszystkich specjalizacji