Projekty

Od pierwszego roku, w ramach współpracy z naszymi partnerami i kadrą akademicką, studenci będą uczestniczyli w realizacji różnorodnych projektów. Celem jest działanie w zespole, inicjowanie kreatywnego myślenia, zdobywanie praktycznego doświadczania w realizacji zadania, samodzielność i odpowiedzialność. Pierwszym realizowanym projektem w ramach trzech specjalizacji będzie Design Now! ID stworzenie interaktywnego profilu studenta społeczności nowego kierunku utworzenie mapy od pierwszego do ostatniego roku kształcenia.