IDEA

Sztuki nowoczesne – Design Now! to nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW, który ma wyznaczać nowe trendy myślenia i działania we współczesnym świecie. Ten transdyscyplinarny kierunek poszerza i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty. Sztuki nowoczesne − Design Now! odnosi się bowiem nie tylko do wzornictwa, projektowania produktów czy przestrzeni, ale także do świadomej pracy twórczej nad ciałem i umysłem.

Ideą kierunku jest kształcenie kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi poprzez łączenie nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętne wykorzystanie potencjału nauki, technologii i sztuki. Kierunek wpisuje się w wymagania wobec społeczeństwa informacyjnego, którego najważniejszym czynnikiem są kreatywne postawy obywatelskie.