Partnerzy

Podstawą nowego kierunku sztuki nowczesne – design Now! jest współpraca z osobami i instytucjami z różnorodnym doświadczeniem oraz obszarem działania. Pozwoli to studentom na poznanie form działalności pod względem teoretycznym, warsztatowym i praktycznym. Zależy nam na współpracy z przedstawicielami środowisk życia społecznego, kręgów akademickich, artystycznych oraz biznesowych w Polsce i na świecie.

Uniwersytet New School w Nowym Jorku – został założony w roku 1919 przez grupę intelektualistów, w tym kilku profesorów zniechęconych nacjonalistycznym klimatem panującym wówczas na Uniwersytecie Columbia. W roku 1933 rozbudowany dzięki utworzeniu University in Exile (Uniwersytetu na Wygnaniu), przystani dla intelektualistów, którzy opuścili Niemcy po przejęciu władzy przez Hitlera Wykładali na nim, m.in.: Hannah Arendt, Leo Strauss, Erich Fromm. W latach 40. New School gościła również francuski uniwersytet na uchodźstwie, École libre des hautes études. W latach 1957-1959 John Cage prowadził w New School zajęcia z "kompozycji eksperymentalnej". Od lat 90.  prowadzona co roku międzynarodowe szkoły letnie Democracy & Diversity od paru lat we Wrocławiu oraz w Johanesburgu w RPA. W roku 2012 podczas Transregional Center for Democratic Study, międzynarodowego programu Democracy & Diversity prowadzonego przez Prof. Elżbietę Matynie, rozpoczęliśmy rozmowy na temat współpracy DSW oraz Uniwersytetu New School. W kwietniu 2013 odbyło  się kolejne spotkanie z Susan Yelavich dyrektorkę programu Masters in Design Studies na Parsons The New School for Design w Nowym Jorku a propos przyszłego kierunku Sztuki Nowoczesne – DeisgnNow! i współpracy z Parsons, jednej z najlepszych szkół designu na świecie. Już w lipcu Susan Yelavich pojawiła się ponownie we Wrocławiu na zaproszenie profesor Matyni na 22 edycji programu Democracy & Diversity.

DSW, kierunek sztuki nowoczesne – Design Now! The New School for Social Research, Sociology and Liberal Studies oraz Parsons The New School for Design, Design Studies są w trakcie opracowania  wspólnej ścieżki współpracy między tymi uczelniami. Otwierając dla najlepszych studentów, możliwość wymiany uczestniczenia w programie w Nowym Jorku oraz we Wrocławiu.

 

Opieramy się na doświadczeniu i współpracy:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.mkidn.gov.pl/

 

Instytut Adama Mickiewicza

www.iam.pl

 

Narodowy Instytut Audiowizualny

www.nina.gov.pl

 

Instytut Teatralny

www.instytut-teatralny.pl/

 

Festiwalem T-Mobile Nowe Horyzonty

www.nowehoryzonty.pl

 

Teatr Polski we Wrocławiu

www.teatrpolski.wroc.pl/

 

Dialog, Międzynarodowy Festiwal Teatralny

www.dialogfestival.pl

 

Malta Festival Poznań 2013

www.malta-festival.pl

 

wff Wrocław wytwórnia filmów fabularnych film

www.wff.wroclaw.pl

Telewizja Polska S.A.

www.tvp.pl