Profil absolwenta:

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! profil praktyczny, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w pracy w:

  • obszarach działań kreatywnych: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, programowanie, wzornictwo, radio i telewizja;
  • instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, gminnych, miejskich;
  • organizacjach pozarządowych;
  • małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem rozwoju.

Przykładowe miejsca pracy, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie:

  • instytucje dziedzictwa kulturowego: muzea, galerie;
  • wydawnictwa wydające książki, prasę, druki reklamowe, foldery;
  • pracownie projektowe o profilu: sztuki wizualne (włącznie z designem), fotografia, media i multimedia; architektura;
  • biblioteki i archiwa;
  • teatry: profesjonalne i amatorskie, muzyczne, dramatyczne, multidyscyplinarne teatry sztuk performatywnych;
  • pracownie projektowe i produkcyjne mediów audio i audiowizualnych/multimediów: film, radio, telewizja, wideo, nagrania audio, multimedia.