REKRUTACJA

Procedura rekrutacyjna – studia I stopnia (licencjackie)

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja letnia: od 15 maja do 15 października 2015

Rekrutacja zimowa: od 15 grudnia 2015 do 28 lutego 2016

 

Rekrutacja kandydata na wybrany kierunek i specjalność odbywa się dwuetapowo:

Etap I
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) -  www.rekrutacja.dsw.edu.pl

 • Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.
 • Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.
 • Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.

Etap II - Złóżenie dokumentów

 • Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:
  - Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu 
    (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),
  - Punktu Rekrutacyjnego w Kłodzku 
    (ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko).

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
 3. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
 4. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia II stopnia

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących  się „nową maturą”,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
 4. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
 5. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

* Wymagania:

 • zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy  do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
 • zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

 Zapisz się na studia. Internetowa rejestracja kandydatów na studia.

Centrum Rekrutacyjne DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Strzegomska 55, pokój 14
53-611 Wrocław

tel.  (71) 356 15 31, (71) 356 15 32, (71) 356 15 73, 
       (71) 358 27 43, (71) 358 27 72

tel. kom.: 607 828 838

e-mail: rekrutacja.wnp(at)dsw.edu.pl