Aktualności kierunku sztuki nowoczesne - Design Now! znajdziesz na stronach: → Galeria 55,
→ Wydziałowa Pracownia Sztuk Nowoczesnych


O NAS

Nowy kierunek studiów sztuki nowoczesne – Design Now! powstał z potrzeby redefinicji kultury, obecnej jak nigdy wcześniej w sztuce – interdyscyplinarności, z potrzeby krytycznej analizy przemian, które dotykają zarówno wymiaru artystycznego jak i kontekstu społecznego. Łączenie nauk pedagogicznych, społecznych oraz artystycznych pozwala na szerokie spektrum, rozumienia i poruszania się w nowej epoce społeczeństwa informacyjnego, pozwala na rzetelną pogłębioną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale daje doświadczenie w wymiarze praktycznym kierunku.

→ link

Film, Media, Nowe Technologie

Design Now! Film, Media, Nowe Technologie to specjalność nawiązująca do sztuk audiowizualnych, która wykorzystuje tradycyjne techniki przetwarzania obrazu, jak również nowe technologie. Jest to specjalność dla osób poszukujących nowych środków wypowiedzi w świecie sztuk audiowizualnych, od historii kina, filmu, poprzez telewizję, skończywszy na osiągnięciach w dziedzinach technologicznych.

→ link

IDEA

Sztuki nowoczesne – Design Now! to nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW, który ma wyznaczać nowe trendy myślenia i działania we współczesnym świecie. Ten transdyscyplinarny kierunek poszerza i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty. Sztuki nowoczesne − Design Now! odnosi się bowiem nie tylko do wzornictwa, projektowania produktów czy przestrzeni, ale także do świadomej pracy twórczej nad ciałem i umysłem.

→ link

PERFORMATYKA

Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie aktorstwa, tańca, reżyserii, dramaturgii, teorii i historii sztuki, wiedzy o kierunkach współczesnych sztuk perfomatywnych połączoną w wiedzą z zakresu psychologii, filozofii, socjologii i ekonomii. Kształcenie łączy wykłady z warsztatami twórczymi i pracą nad ciałem. W ramach warsztatów student zapozna się szczegółowo ze zjawiskami artystycznymi we Wrocławiu oraz głównymi kierunkami w światowej performatyce.

→ link

PROJEKTY

Od pierwszego roku, w ramach współpracy z naszymi partnerami i kadrą akademicką, studenci będą uczestniczyli w realizacji różnorodnych projektów. Celem jest działanie w zespole, inicjowanie kreatywnego myślenia, zdobywanie praktycznego doświadczania w realizacji zadania, samodzielność i odpowiedzialność. Pierwszym realizowanym projektem w ramach trzech specjalizacji będzie Design Now! ID stworzenie interaktywnego profilu studenta społeczności nowego kierunku utworzenie mapy od pierwszego do ostatniego roku kształcenia.

→ link

PARTNERZY

Podstawą nowego kierunku sztuki nowczesne – design Now! jest współpraca z osobami i instytucjami z różnorodnym doświadczeniem oraz obszarem działania. Pozwoli to studentom na poznanie form działalności pod względem teoretycznym, warsztatowym i praktycznym. Zależy nam na współpracy z przedstawicielami środowisk życia społecznego, kręgów akademickich, artystycznych oraz biznesowych w Polsce i na świecie.

→ link

PROJEKTY

Od pierwszego roku, w ramach współpracy z naszymi partnerami i kadrą akademicką, studenci będą uczestniczyli w realizacji różnorodnych projektów. Celem jest działanie w zespole, inicjowanie kreatywnego myślenia, zdobywanie praktycznego doświadczania w realizacji zadania, samodzielność i odpowiedzialność. Pierwszym realizowanym projektem w ramach trzech specjalizacji będzie Design Now! ID stworzenie interaktywnego profilu studenta społeczności nowego kierunku utworzenie mapy od pierwszego do ostatniego roku kształcenia.

→ link

PROJEKTOWANIE

Specjalność skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, zainteresowanych tematyką projektowania, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Historyczna perspektywa dyscypliny, prezentowana w ramach kursu podstawowego, uzupełniona zostanie w ramach grupy przedmiotów specjalizacyjnych, obejmujących działania praktyczne – w tym seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty uzupełniające oraz wydarzenia specjalne (tzw. masterclass).

→ link

KONTAKT

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 32
tel. kom.: 607 828 838

e-mail: designnow@dsw.edu.pl

→ link

MULTIMEDIA